motivasi kerja kumpulan

Jika anda memahami pekerja anda, mereka akan tertarik lebih dalam memahami apa yang anda inginkan dari mereka.

Ahad

KERJA DALAM SATU KUMPULAN

 KERJA DALAM SATU KUMPULAN

--Biasanya boleh mendapatkan lebih banyak dilakukan dalam jumlah masa yang lebih singkat.
     Keuntungan dari bekerja dalam kumpulan
     boleh diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih mudah.
     Setiap waktu lebih dari satu orang bekerja sama
     untuk menyelesaikan suatu masalah biasanya lebih cekap.
--Bahawa dengan berjalannya waktu lebih cepat dalam kerja kumpulan.
      Beban kerja juga mungkin kurang jika semua orang di lapangan dan membantu.
--Bekerja dalam sebuah kumpulan membolehkan bagi orang untuk berfikir
      sebagai salah satu dan membantu orang lain
      Penyelesaian masalah menjadi lebih mudah ketika orang bekerja bersama-sama.
 --Membolehkan bagi orang untuk berfikir  membantu 
      Penyelesaian masalah menjadi lebih mudah ketika orang bekerja bersama-sama.
--Kemampuan untuk menyelesaikan projek besar
      yang satu orang tidak boleh melakukan sendiri tanpa sejumlah besar waktu.
--Satu keuntungan bekerja dalam sebuah kumpulan.
       Sesama mempunyai idea lain dikumpulkan bersama dapat menyumbang.
 --Kemukinan boleh memikirkan hal-hal yang tidak mungkin ada padanya sendiri.
 --Idea-idea membantu memperluas wawasan.
 --Idea-idea baru yang mungkin tidak bisa menyelesaikan sendiri.
 --Dua fikiran penyelesaian masalah yang pasti lebih dari satu. 


http://lifewithalacrity.blogs.com/photos/uncategorized/2008/09/22/circle_of_hands.jpg
Apa yang membuat suatu kerja dalam satu kumpulan yang berkesan!
   Untuk kerja satu kumpulan menjadi berkesan,
   kita perlu harus dapat memahami bagaimana kumpulan kerja; menilai kemahiran,
   dengan kata lain kekuatan dan kelemahan individu 

   dan menggunakan  keuntungan terbaik.
   kumpulan, dan mampu merancang dan mengatur tugas.
   Kemahiran dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui amalan


Manfaat kerja kumpulan.
  Gotong-royong,dapat menjimatkan masa dan memerlukan beban kerja bersama.
  Kecekapan dalam masa, kos dan tenaga
.
  Sesuatu yang kita tidak tahu dan boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan,
  Produktiviti yang lebih baik.
  Menghasilkan kepelbagaian idea,
  Mengukuhkan keupayaan individu
  Membuat keputusan yang lebih baik


sejarah kerja dalam satu kumpulan
sejarah kemerdekaan merdeka, tunku abdul rahman
Keluarga